Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare –
”Transfer de cunoaştere la agentul economic – Bridge Grant”
Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare PNCDI III

Proiectul: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0040

SISTEM INTEGRAT DE MĂSURI ŞI TEHNICI DE CONTROL AL PROCESELOR DE GENERARE ŞI
EPURARE A APELOR UZATE LA PROCESAREA HÂRTIILOR ŞI CARTOANELOR RECICLATE

– BioWWater –