Contact

Director de proiect:

Conf.dr.ing. Petronela Nechita, CS II
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi,
Departament Mediu, Inginerie Aplicată şi Agricultură,
pnechita@yahoo.com
petronela.nechita@ugal.ro
Tel. +40744 70 49 28