Etapa 1

Activitate 1.1

Inventarierea etapelor procesului tehnologic de fabricaţie şi identificarea surselor de emisii poluante în apă şi a punctelor de control

Activitate 1.2

Inventarierea factorilor care influenţează parametrii de funcţionare a staţiei de epurare şi stabilirea punctelor de monitorizare şi control

Activitate 1.3

Stabilirea caracteristicilor de calitate a culturii de microorganisme implicate în procesul de degradare biologică a apei uzate

RST Etapa 1.pdf