Etapa 1

Stabilirea condiţiilor tehnice şi tehnologice pentru elaborarea şi implementarea unui sistem integrat de metode şi tehnici de control al parametrilor proceselor de generare şi de epurare a apelor uzate la SC AMBRO SA Suceava

Activitate 1.1

Inventarierea etapelor procesului tehnologic de fabricaţie şi identificarea surselor de emisii poluante în apă şi a punctelor de control

Activitate 1.2

Inventarierea factorilor care influenţează parametrii de funcţionare a staţiei de epurare şi stabilirea punctelor de monitorizare şi control

Activitate 1.3

Stabilirea caracteristicilor de calitate a culturii de microorganisme implicate în procesul de degradare biologică a apei uzate

RST Etapa 1.pdf