Etapa 3

Implementarea sistemului integrat de monitorizare şi control al parametrilor tehnologici şi optimizarea proceselor de generare şi de epurare a apelor uzate

Activitate 3.1

Stabilirea punctelor permanente de investigare pe ansamblul procesului tehnologic de fabricaţie şi în cadrul staţiei de epurare

Activitate 3.2

Stabilirea frecvenţei de prelevare a probelor şi a programului de efectuare a analizelor

Activitate 3.3

Monitorizare, control şi evaluarea globală a eficienţei procesului de epurare a apelor uzate şi evaluarea impactului economic şi de mediu al măsurilor implementate

RST etapa 3.pdf